GROND- & RIOLERING

Wanneer u uw oprit, terras of tuin (her)aanlegt is het belangrijk om ook eens te kijken in welke staat de riolering zich bevind. Ons totaalconcept omvat ook het plaatsen van buizen/wachtbuizen, sifon- en controleputten, septische putten, regenwaterputten, enzovoort.
Voor al deze werken zijn wij van het aangepaste materiaal voorzien (kraan, minikraan, bobcat,…). Ook voor grond- en afbraakwerken en nivelleren beschikken wij over ons eigen containertransport.